Mức quy định xử phạt nếu chạy quá tốc độ của xe tham gia giao thông

Pháp luật quy định cụ thể đối với hành vi chạy quá tốc độ. Theo đó, người điều khiển có thể bị tước giấy phép lái xe.